คุณสมบัติของผู้กู้ ผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นเจ้าของกิจการ ห้างร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และโรงงาน ขนาดเล็ก – ใหญ่​

2. มีหนังสือจดทะเบียนรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า​

3. มีที่ตั้งกิจการ บริษัท หจก. ชัดเจน ตรวจสอบหน้างานได้​

4. มีที่พักอาศัยชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และยืนยันได้

สินเชื่อ, เงินกู้, เงินกู้ฉุกเฉิน, สินเชื่่อเพื่อธุรกิจ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1. แจ้งความต้องการขอสินเชื่อ ผ่าน LINE ID : kirtsadass

2. จัดเตรียมเอกสารและส่งเอกสาร ได้แก่
1. สำเนาบัตรประชาชน​​
2. สำเนาทะเบียนบ้าน​
3. หนังสือจดทะเบียนกิจการ​
4. เอกสารแสดงรายรับทั้งหมด​
5. แผนที่ที่พักอาศัย และแผนที่ที่ตั้งกิจการ​
6. รูปถ่ายภายในและภายนอกของกิจการ​

3. หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อประเมินธุรกิจแล้ว จะดำเนินการส่งเรื่องให้ทางสำนักงานใหญ่เพื่ออนุมัติวงเงิน โดยใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที

สินเชื่อ, เงินกู้, เงินกู้ฉุกเฉิน, สินเชื่่อเพื่อธุรกิจ